Ny sida

ADA-förklaring

ADA-tillgänglighet och funktionshindrade på Redford Hotel

På Redford Hotel är det viktigt för oss att vår hemsida är tillgänglig och enkel att använda för alla personer med funktionshinder.

Vårt utvecklingsteam använder programvaruverktyg för att identifiera standarder för webbtillgänglighet enligt World Wide Web Consortiums riktlinjer för webbinnehållstillgänglighet 2.0 Nivå AA (WCAG 2.0 AA). Medan branschen inte fungerar från godkänd, reglerad lagstiftning har Redford Hotelis åtagit sig att göra god tro för att följa de tillgängliga riktlinjerna.

Om du har frågor, bekymmer eller har upptäckt en tillgänglighetsfråga på vår hemsida, vänligen kontakta oss via mail till frontdesk@redfordhotelnyc.com . Var noga med att inkludera specifikationer och alla sidor där ett problem har uppstått. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att göra sidan tillgänglig för dig.

Faciliteter för gäster med funktionshinder

Det finns rum på hotellet som är speciellt anpassade för fysiskt utmanade gäster. Dessa rum är i full överensstämmelse med amerikanerna med funktionshinder.

Vänligen skicka dina frågor om Redford Hotels tillgängliga faciliteter och tjänster till receptionen eller (212) 260-4141 för att se till att dina önskemål hanteras ordentligt.