Nová stránka

ADA prohlášení

ADA dostupnost a hosté se zdravotním postižením v hotelu Redford

V hotelu Redford je pro nás důležité, aby naše stránky byly přístupné a snadno použitelné pro všechny osoby se zdravotním postižením.

Náš vývojový tým používá softwarové nástroje k identifikaci standardů přístupnosti webu, jak je uvedeno v Pokynech pro přístupnost obsahu WWW Consortium 2.0 Level AA (WCAG 2.0 AA). Zatímco průmysl nepracuje ze schválených, regulovaných právních předpisů, společnost Redford Hotel se zavázala k naší dobré víře usilovat o dodržování dostupných pokynů.

Máte-li dotazy, obavy nebo jste objevili problém s dostupností na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese frontdesk@redfordhotelnyc.com . Ujistěte se, že obsahují specifikaci a jakoukoli stránku, kde došlo k problému. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zpřístupnili stránku.

Vybavení pro handicapované osoby

V hotelu jsou pokoje, které jsou speciálně upraveny pro tělesně postižené hosty. Tyto pokoje jsou v plném souladu s americkým zákonem o zdravotním postižení.

Vezměte prosím na vědomí vaše dotazy o dostupných zařízeních a službách hotelu Redford Hotel na recepci nebo (212) 260-4141, abyste zajistili, že vaše požadavky budou řádně řešeny.